Produktionsstatistik

Produktionen är angiven i MWh och är framräknad på Ledsjö Vind AB:s andel i respektive vindpark/anlägning.

Månadsstat 2024

Vindstat Nummer

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Summa

Annevind

714-715

393

250

643

Dalby

385

385

770

Entorp

957-958

216

197

413

Fjärås

681

514

1 195

Göteneport

1145-1150

266

219

484

Hedagården

675-677

318

314

632

Långå

821-825

234

246

479

Längjum

1469-1471

541

444

986

Skarstad

1260

560

559

1 118

Stora Lund

720

Tolvmanstegen

1674-1695

592

509

1 101

Summa

 

4 184

3 638

7 822

Årssumma

 

4 184

7 822