Långå 1
Klicka på Vindkraftverkets fabrikat för att komma till tillverkarens hemsida.
Klicka på bilderna för att se större bild.

Långåvålen är en höjdryck på ca 860 m över havet, och ca 1,5 mil väster om Hede i Härjedalen.

GPS position: N62°28'17" E13°16'50.  Visa på kartan.

Långåvålens vindkraftspark består av 5 st verk där Ledsjö Vind AB äger ett (Långå 1), och del av transformator, ställverk vägar och informationsstuga. Intäkterna fördelas lika mellan verken.

Fabrikat: Enercon E70/E4 2000 kW. Broschyr om verket.

Teknik.

Ägarandel: 100%

Navhöjden: 84 ståltorn

Rotordiameter: 71 med elektriskt avisningssystem.

Verken har variabelt varvtal 6-21 varv/min. Elproduktionen startar vid ca 3 m/sek. Med de vridbara vingarna släpps överskottsenergin förbi när vindstyrkan ökar och vid 34 m/sek kopplar den ur för att åter starta då vinden är under 34 m/sek. Verken har elektriskt avisningssystem i vingarna, verken stoppas och vingarna värms upp så att isen smälter och ramlar av. Detta har visat sig vara mycket effektivt och produktionen ökat betydligt vid sådan väderförhållanden där nedisning förekommer.

Uppförandeår: 2005.

Investering: 24,5 miljoner kronor. Avskrivning 20 år.

Nummer i Vindstat 821.

Beräknad årsproduktion: 5400 MWh.

Foto: Annica Johansson Foto: Hasse Lorentzon Från invigningen 2005-10-09 Från invigningen 2005-10-09 Från invigningen 2005-10-09