Sidan använder skript och ActivX-kontroller. Så välj att tillåta innehåll som har blockerats.
Ledsjö Vind AB har som affärside:
- Att i ett långsiktigt perspektiv förvärva och förvalta ekonomiskt bärkraftiga anläggningar för förnyelsebar energi, främst vindkraft.

- Att vara en stark lokal aktör och ett intressant alternativ även för de som vill göra mindre investeringar.

Just nu är man hel eller delägare i elva producerande vindkraftverk.

Dessa är placerade från Skåne i söder till Härjedalen i norr.

Ledsjö Vind AB ägs av ca. 500 aktieägare från olika delar av landet.

Här finns våra anläggningar
För musen över kartan och klicka.

Aktuellt
Länkar är understrukna, klicka på dessa för att öppna. Pepins Aktiemarknaden senast betalt: 2020-09-14 163kr
Långåvålen 2MW
Hede
Ägande 1 av 5 verk
Visa detaljerad karta
Visa anlägningens data
Entorp 2MW
Ardala
Ägande 50% av ett verk
Visa detaljerad karta
Visa anlägningens data
Stora Lund 850kW
Lundsbrunn
Ägande 40%
Visa detaljerad karta
Visa anlägningens data
Göteneporten 2MW
Götene
Ägande 50% av 1 verk
Visa detaljerad karta
Visa anlägningens data
Annevind 1,8MW
Annelöv
Ägande 50%
Visa detaljerad karta
Visa anlägningens data
Hedagården 6 1,8MW
Tågarp
Ägande 100%
Visa detaljerad karta
Visa anlägningens data
Vitsippan 225kW
Södra Öland
Såldes 2018
Visa detaljerad karta
Visa anlägningens data
Fjärås 2MW
Kungsbacka
Ägande 100% av 1 verk
Visa detaljerad karta
Visa anlägningens data
Tolvmanstegen 2MW
Strömstad
Ägande 50% av 1 verk
Visa detaljerad karta
Visa anlägningens data
Längjum 2MW
Tråvad Larv
Ägande 84,3%
Visa detaljerad karta
Visa anlägningens data

2020-09-18 Nyhetsnotis:
Protokoll från ordinarie årsstämma 2020-06-24.

Protokoll för nedladdning

2020-08-31 Nyhetsnotis:
Nu finns Delårsrapporten 2020 för nedladdning.

El produktionen i bolagets anläggningar var första halvåret 23,1(15,5) milj. kWh, en ökning med nästan 50% jämfört med 2019.
Delårsrapporten för nedladdning

2020-06-09 Pressmeddelande:
Uppdatering ekonomiskt läge.
Pressmeddelande 2020-06-09

2019-05-25 Nyhetsnotis:
Nu finns Årsredovisning 2019 för nedladdning.

Årsredovisning med inbjudan och kallelse till årsstämma med Ledsjö Vind AB. Årsstämman äger rum onsdagen den 24 juni 2020 kl18.00 på Lundsbrunns Kurort, 533 72 Lundsbrunn.

2020-03-26 Pressmeddelande:
Flytt av Ledsjö Vind AB bolagsstämma till den 24 juni 2020
Pressmeddelande 2020-03-26

2020-03-05 Pressmeddelande:
Ledsjö Vinds bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2019
Bokslutskommuniké 2019

2020-02-24 Pressmeddelande:
Ränta på lån från aktieägare föreslås av styrelsen till 0 % för 2020
Pressmeddelande 2020-02-24

2019-11-01 Pressmeddelande:
Ledsjö Vind AB ökar sin ägarandel i vindkraftspark beläget i Längjum.
Vindkraftsverket i Dalby utanför Lund är nu uppfört och driftsatt.
Pressmeddelande 2019-11-01

2019-09-04 Nyhetsnotis:
Det har tyvärr insmugit sig ett litet fel i första versionen av Delårsrapporten 2019. Den är nu utbytt.

Delårsrapporten för nedladdning

2019-08-29 Nyhetsnotis:
Nu finns Delårsrapporten 2019 för nedladdning.

El produktionen i bolagets anläggningar var första halvåret 15,5(14,5) milj. kWh, en ökning med 7% jämfört med 2018.
Delårsrapporten för nedladdning

2019-08-14 Nyhetsnotis:
Protokoll från ordinarie årsstämma 2019-05-08.

Protokoll för nedladdning

2019-04-09 Nyhetsnotis:
Nu finns Årsredovisning 2018 för nedladdning.

Årsredovisning med inbjudan och kallelse till årsstämma med Ledsjö Vind AB. Årsstämman äger rum onsdagen den 8 maj 2019 kl17.30 på Lundsbrunns Kurort, 533 72 Lundsbrunn.

2019-03-07 Pressmeddelande:
Ledsjö Vinds bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2018
Bokslutskommuniké 2018

2019-02-12 Pressmeddelande:
Styrelsens förslag på ränta på lån från aktieägare.
Ränta på lån från aktieägare föreslås av styrelsen till 2 % för 2019.
Pressmeddelande 2019-02-12

2018-08-30 Nyhetsnotis:
Nu finns Delårsrapporten 2018 för nedladdning.

El produktionen i bolagets anläggningar var första halvåret 14,5(16,5) milj. kWh, en minskning med 12% jämfört med 2017.
Delårsrapporten för nedladdning

2018-06-21 Nyhetsnotis:
Protokoll från ordinarie årsstämma 2018-05-16.

Protokoll för nedladdning

2018-04-26 Nyhetsnotis:
Nu finns Årsredovisning 2017 för nedladdning.

Årsredovisning med inbjudan och kallelse till årsstämma med Ledsjö Vind AB. Årsstämman äger rum onsdagen den 16 maj 2018 kl17.30 på Jula hotell, Vilangatan 4, 532 37 Skara.

2018-03-07 Pressmeddelande:
Ledsjö Vinds bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2017
Bokslutskommuniké 2017

2018-02-06 Pressmeddelande:
Styrelsens förslag på ränta på lån från aktieägare.
Ränta på lån från aktieägare föreslås av styrelsen till 0 % för 2018.
Pressmeddelande 2018-02-06

2017-08-30 Nyhetsnotis:
Nu finns Delårsrapporten 2017 för nedladdning.

El produktionen i bolagets anläggningar var första halvåret 16,3 miljoner kilowattimmar (11,6 milj. kWh), en ökning med 40% jämfört med 2016.
Delårsrapporten för nedladdning

2017-06-04 Nyhetsnotis:
Protokoll från ordinarie årsstämma 2017-05-03.

Protokoll för nedladdning

2017-03-31 Nyhetsnotis:
Nu finns Årsredovisning 2016 för nedladdning.

Årsredovisning med inbjudan och kallelse till årsstämma med Ledsjö Vind AB.

2017-03-08 Pressmeddelande:
Ledsjö Vinds bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2016
Bokslutskommuniké 2016

2017-01-31 Pressmeddelande:
Styrelsens förslag på ränta på lån från aktieägare.
Ränta på lån från aktieägare föreslås av styrelsen till 0 % för 2017.
Pressmeddelande 2017-01-31

2016-11-21 Pressmeddelande:
Företrädesemissionen fulltecknad.
Bolagets nu avslutade företrädesemission har fulltecknats. 166 aktieägare utnyttjade sin företrädesrätt att teckna 10.824 units.
Pressmeddelande 2016-11-21 med information om nyemissionen 2016

2016-10-17 Nyemission Ledsjö Vind AB (publ).
Inbjudan till informationsträff.
Informationsträffen är den 25 oktober kl 18.00, hos Götene Elförening, Järnvägsgatan 29, Götene.
Dokument för nedladdning:
Vilkor och anvisningar.
Infofolder.
Särskild Anmälningssedel 2.

2016-10-05 Pressmeddelande:
Inbjudan att teckna aktier i Ledsjö Vind AB (publ).
Ledsjö Vind genomför en företrädesemission riktad i första hand till befintliga aktieägare men där även allmänheten får teckna sig. Emissionen genomförs dels i syfte att finansiera förvärvet av vindkraftverket Hedagården i Tågarp, dels för att stärka rörelsekapitalet i Bolaget.
Pressmeddelande 2016-10-05 med information om nyemissionen 2016

2016-09-01 Nyhetsnotis:
Nu finns Delårsrapporten 2016 för nedladdning.

El produktionen i bolagets anläggningar var första halvåret 11,6 miljoner kilowattimmar (17,3 milj. kWh), en minskning med 30% jämfört med 2015.
Delårsrapporten för nedladdning

2016-08-15 Pressmeddelande:
Ledsjö Vind AB har förvärvat ett begagnat vindkraftverk i Skåne. På grund av sekretessavtal kan köpesumman inte anges just nu.
Pressmeddelande 2016-08-15

2016-05-16 Nyhetsnotis:
Protokoll från ordinarie årsstämma 2016-04-28.

Protokoll för nedladdning

2016-03-22 Nyhetsnotis:
Nu finns Årsredovisning 2015 för nedladdning.

Årsredovisning med inbjudan och kallelse till årsstämma med Ledsjö Vind AB.

2016-03-16 Inbjudan och kallelse till årsstämma med Ledsjö Vind AB. Torsdagen den 28 april 2016 kl 18.00 på Centrumhuset, Götene kommun, Torggat. 4, 533 80 Götene.
Kl 18.00 bjuder bolaget på måltid i Kinnekullesalen.
Därefter följer ett föredrag av Neas Energy som berättar om hur den Nordiska el- och elcertifikatsmarknaden fungerar – Året som gått, förväntningar, möjliga scenarier och hur du bäst förhåller dig till den nuvarande utvecklingen på elproduktionsmarknaden.
Kl 19.30 beräknas årsstämman starta.
För att få delta i årsstämman ska aktieägare dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB fredagen den 22 april 2016, dels anmäla sitt deltagande senast samma dag. Anmälan kan göras till: Anneli Karlsson, 0511-345533, eller e-post under adress: ledsjo@gelf.se Ärenden på stämman:
- ärenden som enligt bolagsordningen skall behandlas på årsstämman.
- beslut om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission.
- beslut om ändrad Bolagsordning.
- fastställande av ränta för 2016.
- aktuell information om verksamheten, Lennart Blomgren och Ingemar Johansson.

Kallelse till Årsstämma för nedladdning.
Förslag på dagordning för nedladdning.
Förslag till ändring av bolagsordning för nedladdning.

2016-03-09 Pressmeddelande:
Ledsjö Vinds bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2015
Bokslutskommuniké 2015

2016-02-02 Pressmeddelande:
Ränta på lån från aktieägare föreslås av styrelsen till 0% för 2016.
Pressmeddelande 2016-02-02

2015-09-01 Nyhetsnotis:
Nu finns Delårsrapporten 2015 för nedladdning.

El produktionen i bolagets anläggningar var första halvåret 17,3 miljoner kilowattimmar (14,4 milj. kWh), en ökning med 20% jämfört med 2014.
Delårsrapporten för nedladdning

2015-06-03 Nyhetsnotis:
Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-04-23.

Protokoll för nedladdning

2015-04-01 Nyhetsnotis:
Nu finns Årsredovisning 2014 för nedladdning.

Årsredovisning med inbjudan och kallelse till årsstämma med Ledsjö Vind AB.

2015-03-23 Inbjudan och kallelse till årsstämma med Ledsjö Vind AB. Torsdagen den 23 april 2015 kl 18.00 på Lundsbrunns konferens och kurort, 533 92 Lundsbrunn.
Kl 18.00 bjuder bolaget på måltid på Kurorten. Därefter följer ett föredrag av Fredrik Sandberg redaktör för tidningen Elbilen.
Kl 19.30 beräknas årsstämman starta.
För att få delta i årsstämman ska aktieägare dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB onsdagen den 15 april 2015, dels anmäla sitt deltagande senast onsdagen den 15 april. Anmälan kan göras till: Anneli Karlsson, 0511-345533, eller e-post under adress: ledsjo@gelf.se

Kallelse till Årsstämma för nedladdning.
Förslag på dagordning för nedladdning

2015-03-09 Pressmeddelande:
Ledsjö Vinds bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2014
Bokslutskommuniké 2014

2015-02-27 Pressmeddelande:
Årsstämma Ledsjö Vind AB Torsdag 23/4 2015
Pressmeddelande 2015-02-27

2015-02-17 Pressmeddelande:
Ränta på lån från aktieägare föreslås av styrelsen till 0 % för 2015.
Pressmeddelande 2015-02-17

2014-09-01 Nyhetsnotis:
Nu finns Delårsrapporten 2014 för nedladdning.

El produktionen i bolagets anläggningar var första halvåret 14,4 miljoner kilowattimmar (12,5 milj. kWh), en ökning med 15% jämfört med 2013.
Delårsrapporten för nedladdning

2014-05-14 Nyhetsnotis:
Protokoll från ordinarie årsstämma 2014-04-24.

Protokoll för nedladdning

2014-04-01 Nyhetsnotis:
Nu finns Årsredovisning 2013 för nedladdning.

Årsredovisning med inbjudan och kallelse till årsstämma med Ledsjö Vind AB torsdagen den 24 aprill 2014.
För att få delta i årsstämman ska aktieägare dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB onsdagen den 16 april 2014, dels anmäla sitt deltagande senast onsdagen den 16 april. Anmälan kan göras till: Anneli Karlsson, 0511-345533 eller e-post ledsjo@gelf.se.


2014-03-08 Pressmeddelande:
Bokslutskommuniké för 2013.

Bolagets elproduktion har under året ökat 2 % till 27 559 MWh. Nettoomsättningen ökade med 13 % och uppgick till 14,5 miljoner kronor.
Pressmeddelande 2014-03-08

2014-02-12 Pressmeddelande:
Ränta på lån från aktieägare föreslås av styrelsen till 0 % för 2014.
Pressmeddelande 2014-02-12

2014-01-28 Nyhetsnotis:
Årsstämma Ledsjö Vind AB Torsdag 24/4 2014

Årsstämman för Ledsjö Vind AB kommar att hållas på Lundsbrunns Konferens och Kurort torsdag 24/4. Inbjudan och kallelse sändes till alla aktieägare i god tid före stämman.

2014-01-08 Pressmeddelande:
Ledsjö Vind AB: Rekordproduktion.
Produktionsrekord december månad 4,5 GWh.

Bättre vindar än normalt under december månad resulterade i en elproduktion om cirka 4 525 MWh.

Utfallet samma månad föregående år var cirka 2 604 MWh. Fjärde kvartalet är normalt ett av de starkare under ett verksamhetsår.

Under år 2013 producerade bolaget 27,6 GWh varav hela 10,6 GWh avser årets sista kvartal.

Pressmeddelande 2014-01-08

2013-09-09 Nyhetsnotis:
En ny Delårsrapporten 2013 för nedladdning.

Tyvärr har det insmugit sig ett litet fel i delårsraporten. En ny finns för nedladdning.

2013-09-06 Nyhetsnotis:
Nu finns Delårsrapporten 2013 för nedladdning.

El produktionen i Ledsjö Vinds anläggningar var första halvåret 12,5 miljoner kilowattimmar (13,2 milj. kWh), en minskning med närmare 5 % jämfört med 2012.
Delårsrapporten för nedladdning

2013-05-05 Nyhetsnotis:
Protokoll från ordinarie årsstämma 2013-04-17.

Protokoll för nedladdning

2013-03-11 Inbjudan och kallelse till årsstämma med Ledsjö Vind AB. Onsdagen den 17 april 2013 kl 18.00 på Lundsbrunns konferens och kurort, 533 92 Lundsbrunn.

Kl 18.00 bjuder bolaget på måltid på Kurorten. Därefter följer ett föredrag av Thomas Nilsson, Axpo Sverige AB med titeln El- och certifikatmarknaden. Kl 19.30 beräknas årsstämman starta Deltagande:
För att få delta i årsstämman ska aktieägare dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB torsdagen den 11 april 2013, dels anmäla sitt deltagande senast torsdagen den 11 april. Anmälan kan göras till: Anneli Karlsson, 0511-345533, eller e-post under adress: ledsjo@gelf.se

Kallelse till Årsstämma för nedladdning.
Förslag på dagordning för nedladdning

2013-03-05 Pressmeddelande:
Bokslutskommuniké för 2012.


Bolaget kunde för 2012 visa sin hittills största produktion och Bolaget investerade under året 6,3 mkr efter att året före investerat hela 63,7 mkr. Ledsjö Vind ser svagt positivt på utvecklingen för 2013 efter ett år med kraftigt sjunkande pris både gällande elförsäljning och certifikat. Elavtal till fasta priser har tecknats för det innevarande året motsvarande cirka 90 % av produktionen. Huvuddelen av certifikaten säljs löpande.
Pressmeddelande 2013-03-05

2013-01-13 Nyhetsnotis:
Årsstämma Ledsjö Vind AB Onsdag 17/4 2013.

Årsstämman för Ledsjö Vind AB kommar att hållas på Lundsbrunns Konferens och Kurort onsdag 17/4. Inbjudan och kallelse sändes till alla aktieägare i god tid före stämman.

2012-09-20 Nyhetsnotis:
Nu finns Delårsrapporten 2012 för nedladdning.

El produktionen i Ledsjö Vinds anläggningar var första halvåret 13,2 miljoner kilowattimmar (9,5 milj. kWh), en ökning med närmare 40 % jämfört med 2011. Trots denna ökning har inkomsterna minskat eftersom el- och elcertifikatpriserna sjunkit dramatiskt. Elpriset har i sommar fluktuerat mellan 10-20 öre och elcertifikaten har bottnat runt 14 öre. Eftersom spotpriset på Nordpool sätts i Euro innebär den starka svenska kronan att elpriset ytterligare tryckts ned.
Delårsrapporten för nedladdning

2012-07-05 Nyhetsnotis:
Protokoll vid ordinarie årsstämma 2012-05-01.

Protokoll för nedladdning.


2012-04-23 Nyhetsnotis:
Valberedningens förslag inför årsstämman 2012-05-01.

Arvoden (punkt 11).
- Till styrelsens ordförande föreslås att arvode skall utgå med 30.000 kronor.
- Till övriga ledamöter föreslås att arvode skall utgå med 10.000 kronor vardera.
- Utöver detta utgår en rörlig del med 750 kronor för halv dag respektive 1.500 kronor för heldags tjänstgöring.

Val av styrelseledamöter (punkt 12).
- Till styrelseordförande föreslås omval av Ingemar Johansson.
- Till ny ledamot föreslås Mats Mattson, VD för Götene Elförening.
- Catarina Åkerblad, Carl Sandén, Christer Berghem, Lennart Blomgren och Sölve Johnsson föreslås till omval

Jonas Johansson har avböjt omval.
Valberedningens förslag för nedladdning.

2012-04-02 Nyhetsnotis:
Nu finns Årsredovisning 2011 för nedladdning.

Årsredovisning med inbjudan och kallelse till årsstämma med Ledsjö Vind AB tisdagen den 1 maj 2012.
I samband med årsstämman ges det möjlighet att delta i invigningen av Fjärås vindpark. Ledsjö Vind AB äger ett av parkens fyra verk.
Buss avgår från Göten.
Aktieägare som önskar delta i åsstämman skall senast 20 april anmäla detta till: Anneli Karlsson, 0511-345533 eller e-post ledsjo@gelf.se.


2012-03-08 Nyhetsnotis:
Nyemissionen är nu registrerad.


Den senaste nyemissionen är nu registrerad på Bolagsverket och aktierna är registrerade på köparnas VP- och depåkonton.

2012-03-05 Pressmeddelande:
Bokslutskommuniké för 2011.


Fortsatt tillväxt och rekordresultat för 2011.
Bolaget kunde för 2011 visa sin hittills högsta omsättning och ett rekordresultat.
Bolaget investerade under året hela 63,7 mkr efter att året före investerat 29,1 mkr.
För att delvis finansiera årets investeringar genomförde bolaget under året 2 nyemissioner vilka tillsammans tillförde Ledsjö Vind 12,4 mkr efter emissionskostnader.
Ledsjö Vind fortsätter att utvecklas positivt i en bransch som har framtiden för sig. Vårt mål är att expandera inom förnybar energi med en säker ekonomisk grund som bas.


Pressmeddelande 2012-03-05

2012-02-04 Årstämma i Ledsjö Vind AB
2012-05-01 i Fjärås


Ordinarie Årsstämman i Ledsjö Vind AB 2012-05-01. Stämman kommer att hållas i anslutning till officiell invigning av vindkraftverken söder om Kungsbacka vid Fjärås. Buss kommer att ordnas från Götene.
Mer information senare.
Styrelsen


2012-01-05 Pressmeddelande:
Ledsjö Vind AB: Rekordproduktion.


Bolagets vindkraftverk producerade under december månad 2011 över 3 miljoner kilowattimmar (kWh). Detta är den högsta produktion som bolagets vindkraftverk uppnått under en enskild månad.

Totalt producerade bolaget 20,3 miljoner kWh under 2011. Detta är en ökning med 77 % eller med 8,8 miljoner kWh jämfört med 2010.

Det är framförallt bolagets offensiva investeringar som resulterat i ökad förnybar elproduktion. De tidigare beslutade investeringarna i ett vindkraftverk i Fjärås Vindkraftspark utanför Kungsbacka, och 50 % i ett vindkraftverk på Tolvman-stegens Vindkraftspark utanför Strömstad förväntas ytterligare bidra till ökad förnybar elproduktion under 2012.Pressmeddelande 2012-01-05

2011-12-05 Pressmeddelande:
Ledsjö Vind AB: Nyemission fulltecknad.


Den spridningsemissionen som Ledsjö Vind AB genomfört och som stängde onsdag den 30/11 blev övertecknad. Emissionen var på totalt 7 500 000 kronor, fördelat på 5 400 000 kronor för aktier och utgivna skuldebrev omfattade 2 100 000 kronor. Emissionen innebär att Bolaget ger ut 15 000 nyemitterade aktier och lika många skuldebrev. Emissionen tecknades av totalt 168 personer, varav huvuddelen var nya investerare i Bolaget.

Pressmeddelande 2011-12-05